Älgen måste anpassa sig till ett varmt klimat

1:13 min

Älgen får svårt att få i sig näring i ett varmare klimat, och blir då inte heller lika stor när energin måste gå till att sänka kroppstemperaturen.

En älg kan inte svettas och när temperaturen ökar måste den andas mer för att reglera kroppstemperaturen. Varmt för en älg räcker med femton grader på sommaren. När de då börjar andas mer gör de av med energi som de skulle behöva lagra till den kalla och näringsfattiga vintern.  

De senaste åren har våren börjat komma tidigare och blommorna slår ut tidigare. Då missar många älgar den period när växterna har som mest näring och energi. 

– Utmaningen för älgen är att utnyttja den gröna perioden maximalt. När vegetationen kommer fram gäller det att äta så mycket som möjligt för när vintern kommer ska man ha jättemycket fett om man ska klara en hård vinter, säger Göran Ericsson professor i viltekologi vid SLU i Umeå.

Älgen har funnits i tusentals år i Sverige och har i perioder varit borta berättar Göran Ericsson. Men älgen är väldigt anpassningsbar och kommer att hantera ett varierande klimat. Det syns bland annat på att älgar i Skåne är ungefär hälften så stora som älgar i Västerbotten.

Det är ingen risk att älgen försvinner, men den kommer inte finnas där vi är vana att se den.

– Den kan bli något storleksmässigt mindre och kanske inte lika vanlig på de traditionella områderna, säger Göran Ericsson.