Äldre man dog i dagrummet

En man dog i dagrummet på ett boende i inlandet, nu är händelsen Lex Sarah anmäld.

En äldre man dog i dagrummet på ett boende i inlandet i början av året. Kommunen har Lex Sarah anmält händelsen och skriver att: "det är inte värdigt att avsluta sitt liv i ett allmänt utrymme", det skriver VK.

Mannen hade fallit ur sängen efter att varit orolig under några veckor. Personalen valde då att flytta honom till dagrummet där de kunde ha bättre översikt. I nästan fyra dygn låg mannen i dagrummet. Hans tillstånd förändrades snabbt och en natt avled han.

Efter händelsen har det gjorts en utredning som konstaterar att detta inneburit allvarliga brister för respekten för den enskildes integritet. Inspektionen för vård och omsorg riktar också kritik mot bland annat att det saknas tillräcklig dokumentation.