Behövs bättre bedömningar av äldres körförmåga

0:46 min

Läkare ska anmäla om äldre personer har sjukdomar som gör de olämpliga som bilförare, men enligt Transportstyrelsen görs inte det tillräckligt ofta.

Transportstyrelsen vill se tuffare bedömningar av äldres förmåga att köra bil. Läkare ska anmäla om äldre förare drabbats av sjukdomar som gör dem olämpliga som förare, men enligt myndigheten görs det inte i tillräcklig utsträckning. 

– Problemet är att bedömningarna inte är rättsäkra som de görs idag, säger Yngve Gustafsson, läkare och professor i geriatrik i Umeå.

Han menar att det i varje sjukdvårdsdistrikt borde finnas någon som gör enhetliga bedömningar. 

– Att bli av med körkortet är ett stort ingrepp i en människas liv, det borde göras på ett vetenskapligt sätt, säger Yngve Gustafsson.