Översvämningar hindrar trafiken

Det häftiga regnvädret på morgonen orsakade översvämningar och trafikproblem på flera platser i Umeå.

I korsningen Östra kyrkogatan/E12, och på Berghem var vattnet längs vägen flera decimeter högt. Under en period rådde begränsad framkomlighet längs Östra kyrkogatan.

Kommunens gatudriftsarbetare är på platserna och kontrollerar avrinningen i dagvattenbrunnarna.