Vill ha statligt stöd för byggande av nya skolor

2:21 min

Kommuner med stor befolkningstillväxt behöver statligt stöd för att bygga nya skolor i framtiden, det menar kommunalråd i Umeå och Malmö.

– Den generation kommunpolitiker som sitter i utbildningsnämnder i dag kommer vara den generation som planerar och bygger flest skolor sedan grundskolans införande, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 

Utbildningsministern konstaterar att de närmsta årens utbyggnad av den svenska skolan saknar historisk motsvarighet. Enligt statistiska centralbyrån väntas Sveriges befolkning växa med en miljon invånare de närmsta nio åren och en stor andel av befolkningstillväxten sker i skolåldrarna.

Gustav Fridolin säger att staten ska bistå kommunerna ekonomiskt men att det är upp till kommunerna själva att planera för befolkningstillväxten. 

– När en stad växer och nya områden planeras så måste kommunerna planera för nya skolor, säger han. 

Moa Brydsten (S) är ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå. Här förväntas antalet högstadieelever öka med en tredjedel de närmsta tio åren. Trenden är liknande i resten av för- och grundskolan och för att möta behovet genom att bygga nya skolor av hög kvalitet så krävs statligt stöd, menar Moa Brydsten.

– Det är en av våra största utmaningar, vi kan inte belåna kommunen hur mycket som helst, säger hon. 

I Malmö förväntas antalet grundskoleelever öka med 60 procent i de centrala delarna. Anders Rubin (S) är ordförande i grundskolenämnden och håller med sin kollega i Umeå om att statligt stöd är nödvändigt för att kunna bygga nya skolor men upplever inte att regeringen förstått vilken utmaning kommunerna står inför. 

– De är inte där ännu, tankemässigt, säger han. 

Utbildningsminister Gustav Fridolin håller inte med och pekar på att regeringen nästa år tillför skolan ytterligare en och en halv miljarder kronor och att det i dag finns förslag från skolkommissionen om ytterligare pengar till skolorna.

– Det handlar om sex miljarder kronor, säger ministern. 

Pengar som enligt Anders Rubin i Malmö ska gå till kvalitetsinsatser i skolan och inte till faktiskt byggande av lokaler.

– Det är inte ett långsiktigt svar på den demografiska förändring som finns. Det har kommunförbundet påpekat i sitt yttrande över skolkommissionen, säger han.