Lyckseles egna "Blue Hawaii" på väg tillbaka

Fram till nyligen var stranden på den så kallade Hawaiiudden i Lycksele igenväxt, men nu har kommunen påbörjat ett restaureringsarbete för att ta fram strandmiljön igen.

Under senaste dagarna har ungefär 100 meter av stranden bearbetats tillbaka till just sandstrand.

Tanken är att grunden utförs i år och att arbetet fortsätter fram till år 2019.