Sommaren på länets förlossningar

Bra sommar på förlossningen i Umeå

0:44 min

Tack var hjälp från länets andra kvinnokliniker så har sommaren gått bra på förlossningen i Umeå.

– Det har gått över förväntan, det har varit sina ups- and downs men jag tycker det har gått bra, säger avdelningschefen på Umeås kvinnoklinik, Kia Lindstål.

En anledning är att man dragit ner på antalet planerade kejsarsnitt. Det har blivit en dag mindre, och Skellefteå har kunnat ta hand om de planerade kejsarsnitten två dagar i veckan.

– Det har kanske skapat en del olägenhet för födande mammor som ska göra kejsarsnitt, men det har gått bra och vi har inte fått några klagomål.