Stornorrfors

Kraftverksdammar ska bli säkrare

0:44 min

Tre dammar vid Stornorrfors vattenkraftverk ska byggas om.

Nästa vecka påbörjas ett ombyggnadsarbete på Tvärödammen, Tvärådammen och huvuddammen inom Stornorrfors dammområde.

– Vi kommer att göra reparationer av erosionsskydd, utjämning av dammkrön och nya släntförstärkningar, säger Marcus Lundström, projektledaren vid Vattenfall.

Anledningen är dammsäkerheten ska höjas och arbetet beräknas ta lite mer än ett år.

Marcus Lundström säger att det är ett långsiktigt arbete.

– Det här är ett säkerställande av damsäkerheten på lång sikt. Det finns inget idag som tyder på några problem med dammarna, säger han.

Av säkerhetsskäl kommer genomfart för cyklister och gående att vara stängd under tiden som arbetet pågår, eftersom det kommer att vara mycket tung trafik som trafikerar området under reparationstiden.