Omlöp kan rädda fiskens vandring i Rickleån

0:54 min

Vattenkraftverken i Rickleån borde fasas ut, det menar Rickard Löwall från Rickleåprojektet. Alternativt borde laxtrapporna ersättas med omlöp.

Ett alternativ till att fasa ut kraftverk är att göra ett så kallat omlöp för att förbättra fiskvandringen. I ån finns flera kraftverk med laxtrappor, men de fungerar inte som det är tänkt, och få fiskar har passerat upp till lekplatserna längre uppströms.

Rickard Löwall förklarar hur ett omlöp fungerar:

– Ett omlöp är egentligen en artificiell bäck, en konstgjord bäck som man leder fisken i. Man bygger, istället för en laxtrappa, en bäck runt ett kraftverk, berättar han.

En av de stora fördelarna med ett omlöp istället för en laxtrappa är att mer eller mindre alla fiskar kan vandra uppströms. Det gynnar all artrikedom i vattnet, menar Rickard Löwall.

– Vi vill göra Rickleån till en bättre plats för fisken, och därigenom utnyttja ån till turism med mera, säger han.