De vill minnesmärka kontorshus

1:36 min

Fyrkantiga kontorshus från 60-talet är väl värda att bevara, anser en kulturförening i Umeå som nu vill att länsstyrelsen minnesmärker fyra byggnader.

Arbetsförmedlingens gamla lokaler på Nygatan och Folktandvårdens hus på Teg är två av de byggnader som föreningen Byggnadskultur i Umeå vill att länsstyrelsen ska kulturminnesmärka.

– Förutom att de är tidstypiska har de som vi ser det ett arkitektoniskt värde. Innan man förvanskar byggnaderna tycker vi att man ska skydda dem, säger föreningens tillförordnade ordförande Linnea Dimitriou

Varför är de viktiga att bevara?

– När de uppfördes var det något nytt och radikalt jämfört med det som fanns. Kulturhistoriskt är de viktiga för att de var de första man uppförde i den stilen, säger Linnea Dimitriou.

Övriga byggnader som man vill bevara är kontorsbyggnader på Bankgatan 6 och Östra kyrkogatan 16.