Ansökan klar om biosfärsområdet Vindelälven

Nu lämnas ansökan in om Vindelälven ska bli medlem i UNESCO:s nätverk av biosfärsområden.

Biosfärsområden är områden i världen som fungerar som förebilder och testområden för hållbar utveckling. Vindelälven-Juhtatdahka blir det största biosfärsområdet i Sverige om UNESCO godkänner ansökan. Det sträcker sig från fjällen ända ner till kusten och även Umeå ingår.

Ansökan är ett omfattande dokument som beskriver området ur en mängd aspekter. Först nästa sommar väntas ett slutgiltigt beslut från UNESCO.