Jägareförbundet: Det har blivit en polarisering av debatten om älgstammen

3:47 min

I Västerbotten skadas skog för hundratals miljoner kronor av betande älgar. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västerbotten vill att älgstammen minskas. Torbjörn Lövbom på Svenska jägareförbundet håller delvis med.

Älgen och älgjakten har också ett värde menar Torbjörn Lövbom som sitter i förbundsstyrelsen i Svenska jägareförbundet.

– Det kan vara så att man ska minska älgstammen på en del ställen, men på andra ställen är det också så att man redan har tagit ned älgstammen för mycket, säger han.

Det gäller att hitta en balans och ha en lokal förankrad älgjakt och älgskötsel, enligt Torbjörn Lövbom.

Han menar att man i Västerbotten har misslyckats med just det. Under åren har Jägareförbundet och skogsindustrin varit överens om måltalen på många sätt, men att genomföra det i praktiken har varit svårt.

– Vi har haft en period där motsättningarna har ökat och det finns många orsaker till det, säger Torbjörn Lövbom.