Valet 2018 i Västerbotten

Valturnén med Peter och Filippa är i Vännäs

Idag är vår valturné på plats i Vännäs kommun. Hur gick det med Sveriges bästa hemtjänst? Och hur har Liljaskolan lyckats vända den negativa trend som skolan var inne i för några år sedan?

Kiosken i Vännäs är en träffpunkt för kamratstöd för människor i alla åldrar som på olika sätt har hamnat snett. Dit kan den som är ensam, sjukskriven eller kanske arbetslös eller missbrukare komma och bara vara. Vi träffar Björn Hansson, ordförande för föreningen IOGT-NTO i Vännäs.

Hösten 2016 fick Sveriges befolkning följa arbetet i Vännäs kommun för att få Sveriges bästa hemtjänst. Så heter också programmet som sändes i SVT.

Men med ett underskott i ekonomin har kommunen haft en del svårigheter med att satsa vidare på hemtjänsten. Vi möter Frida Olofsson, anställd vid hemtjänsten, och som även medverkade i tv-programmet. 

Statsvetaren David Feltenius ger sin analys av det politiska klimatet i Vännäs, och vi träffar Maria Öhgren, förvaltningschef/fymnasiechef på Liljaskolan, som berättar hur de på bara några år lyckats vända skolans negativa trend.

Vi träffar även några av kommunens politiker för att höra hur de ser på framtiden för kommunen.