Olaglig reklam för nätkasino plockas ned i Umeå

2:06 min

Folkhälsomyndigheten reagerar mot att reklam för ett nätkasino satts upp vid busskurer i Umeå. Efter P4 Västerbottens granskning ska nu reklamen plockas ner.

Sedan årsskiftet ingår spel om pengar i socialtjänstlagen. Det medför att kommuner och landsting har skyldighet att förebygga spelmissbruk. Av den anledningen är det olämpligt av Umeå kommun att tillåta affischer med reklam för ett nätkasino i lokaltrafikens busskurer, menar Folkhälsomyndigheten.

Mer än olämpligt visade det sig dessutom då den inte är tillåten, eftersom nätkasinon idag inte tillåts i Sverige. Lotteriinspektionen som utfärdar tillstånd för spelbolag och är tydliga med att det idag inte finns en enda aktör som har tillstånd att bedriva nätspel på kasino i Sverige.

Nätkasinon kommer att tillåtas från 1 januari men all reklam för nätkasinon i dag är olaglig eftersom den spelformen inte är tillåten i Sverige

Karin Isaksson, teknisk chef vid Umeå kommun, berättar att de sedan 2012 har ett avtal med Clear Channel som leverantör av reklam till busskurerna. När avtalet formulerades skrev man in särskilda villkor för reklamen, gällande exempelvis sex, alkohol och tobak. Däremot togs inte spelreklam upp i avtalet.

– Den frågan var inte så stor då, men hade vi tecknat avtalet i dag hade säkert det varit ett av våra påpekanden. Men fortfarande gäller såklart att det ska följa lagen och god marknadsföringssed, säger Karin Isaksson och fortsätter:

– Vi tycker inte att spelreklam är bra i det offentliga rummet och kommer att föra en dialog med Clear Channel.

Efter P4 Västerbottens granskning ska reklamen plockas ner nu under helgen. Men Ola Klingenborg, vd på Clear Channel, ser inget problem med nätkasinoreklamen, trots att Lotteriinspektionen säger att alla saknar tillstånd.

– Vad gäller spelreklamen finns den i princip alla kanaler. Vi ser det på tv och ännu värre online där du förföljs av den här typen av reklam. Det är standard på marknaden, säger Ola Klingenborg.