Effektivare gruvdrift undersöks

1:14 min

Hur ska gruvföretagen få ut mer från sina gruvor? Det är en fråga man ställer sig vid Luleå tekniska universitet.

Vid Luleå tekniska universitet drivs just nu ett projekt som tittar närmare på möjligheterna att utvinna mer ur en och samma gruva. Till exempel metaller och industrimineraler.

Nils Jansson, forskare i malmgeologi, håller i projektet och konstaterar att det finns både miljömässiga och ekonomiska anledningar att försöka göra gruvdriften mer effektiv.