VÅRTRAFIK

Vägsalt ger hala vägbanor i Umeå

1:39 min

Den dåliga luften i Umeå bekämpas med vägsalt i centrumfyrkanten. Men då blir vägarna istället förrädiska för MC-förare.

Just nu kan en del vägar inom Umeå centrum upplevas som halkiga. Det är ett dammbindningsmedel, kalciumklorid, som används som partikelbekämpning och som används i samband med att nivåerna för partiklar i luften överskrids. 

Enligt Björn Näsström gatuingenjör på Umeå kommun är det under perioden innan björkarna slår ut och björksaven då istället binder partiklarna som det här medlet används.

Vägarna blir hala av medlet. Därför skyltar man med skylten "slirig väg" på de vägar med 60 och 70 kilometer i timman. Däremot inte vid de lägre hastigheterna, såsom i korsningen Östra Kyrkogatan - E12:an där Olle Wiberg höll på att gå i backen under gårdagen.

– Jag kom in i korsningen och börjar bromsa och känner att jag får inget fäste alls. Bakhjulet låser sig och jag kanar in i korsningen. Det var oerhört obehagligt, säger Olle Wiberg. 

Vägar som påverkas är bland annat Ridvägen, ÖK, Järnvägsallén samt Västra Esplanaden och E12:an inom centrumfyrkanten.