PÅSKEN

Kyrkan har en egen måne

1:40 min

Påsken ska vara vid första fullmånen efter vårdagjämningen - men tittar man upp på månen så stämmer det inte i år. Prästen Tom Randgard  förklarar hur det hänger ihop.

– Det är inte alltid den astronomiska fullmånen som sammanfaller med påsken, säger Tom Randgard, präst i Anderstorpskyrkan.

Det som bestämmer vilket datum påsken ska firas ett visst år är när första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen infaller. Det betyder någon gång mellan 22 mars och 25 april. 

Men det är alltså inte fullmånen på himlen som styr, utan det som kallas den ecklesiastiska fullmånen, den kyrkliga fullmånen.

– Och den bestäms efter en beräkningsperiod om 19 år. Just i år är vi på det nittonde året, och det betyder att inte stämmer riktigt med den måne vi ser.