Arbetsmiljö

Sextimmarsdag minskade inte sjukdagarna

0:49 min

Försöket med kortare arbetstid för städarna på Skellefteå lasarett har inte minskat sjukfrånvaron. Det visar den utvärdering som Region Västerbotten nu har gjort efter ett och ett halvt års försök.

Städarna på Skellefteå sjukhus har haft kortare arbetsdagar under ett och ett halvt års tid och jobbar sex timmar istället för åtta, men med bibehållen lön. Tanken med försöket var att se om sjukfrånvaron skulle minska Så blev det alltså inte, men däremot har personalen mått bättre på jobbet.

Liknande försök har tidigare genomförts i Göteborg och Umeå med ungefär samma resultat.