Förlossningsskador

Lex Maria efter miss vid utdragen förlossning

0:38 min

Region Västerbotten har gjort en Lex Maria-anmälan efter att en kvinna fick vänta för länge på hjälp vid en inre blödning.

Det var vid en komplicerad och utdragen förlossning som man använde sugklocka och så kallad yttre press för att hjälpa till att snabbt få ut barnet.
Kvinnan fick då en del skador på inre organ och en inre blödning uppstod.

Vid en första undersökning bedömdes blödningen inte så omfattande och det dröjde en vecka innan kvinnan opererades.