FRAMTIDENS TRAFIKLÖSNINGAR

Självkörande bussar ska testas i Varuträsk

1:53 min

Skellefteå kommun har tackat ja till att vara med i ett projekt där en självkörande buss ska testas utanför stadsmiljö.

Kommunpolitiker har valt att gå in med knappt 2 miljoner kronor i ett projekt som väntas kosta upp mot 14 miljoner kronor. Det Trafikmyndigheten och innovationsmyndigheten som är de två stora finansiärerna.

Testet planeras starta i september år 2020 och ska pågå i ett år och Varuträsk mellan Skellefteå och Boliden är en ganska långsträckt by som har pekats ut som platsen för testet.

– Vi vill testa i mindre befolkat område utanför centralorten på landsbygden och det är unikt, förtydligar Agneta Hansson (v).

Det norrländska klimatet med vinter, snöstormar och snöröjning behöver också testas tror kommunpolitikerna.

– Det är utmaningar som kommer sätta den här nya tekniken på prov, tror Agneta Hansson (v).