ARBETSMILJÖ

Viktigt med fönster på arbetsplatsen

2:07 min

Det är viktigt att ta del av dagsljus och att jobba utan tillgång till fönster kan påverka arbete och hälsa negativt.

Det finns forskning som visar att dagsljus motverkar störningar i dygnsrytmen, förbättrar sömn, minskar sömnighet dagtid och förbättrar välbefinnandet. Och ju längre norrut i Sverige vi bor desto viktigare är blir den så kallade dagsljussynkronisering. Höst och vårdagjämningen kan då ställa till en del problem.  

– Kroppen kommer lite i olag, det är nästan som en liten jetlag Per Nylén, docent och avdelningschef på Arbetsmiljöverket.