Obetalda skulder bland företagen i länet ökar

1:34 min

Antalet obetalda skulder bland företag i Västerbottens län ökar mest i landet. Jonas Nordin är regionchef för Företagarna i Västerbotten och han ser en viss avmattning i konjunkturen.

Det är enligt kreditupplysningsföretaget Synas konjunkturbarometer som Västerbottens län toppar listan. I april kunde man se en tydlig ökning och jämfört med samma månad förra året var ökningen 40,8 procent. I reda siffror fanns det 49 betalningsförelägganden bland företag i april 2018, ett år senare var siffran uppe i 69.

I landet är siffran 22,3 procent eller från 2438 förra året till 2982 i år.

Jonas Nordin säger att siffrorna bekräftar det Företagarna kommit fram till i egna undersökningar. Konjunkturen har mattats av en aning.

– Då tror jag det är en naturlig följd. När det går lite sämre ökar betalningsföreläggandena, säger han.

Samtidigt säger han att framtidstron hos länets företagare är stor. Han har också två tips för att undvika framtida betalningsförelägganden. Håll koll på ekonomin och fakturera i tid.

– Framförallt stora företag låter sina underleverantörer få vänta väldigt länge innan de får betalt. I Sverige jämfört med övriga Norden får man vänta ungefär tio dagar längre, säger Jonas Nordin.

Vi har alltså längre faktureringstider i Sverige och skickar man inte ut sina fakturor i tid kan utbetalningarna dröja.