Stadsfesten i Skellefteå

Aktivitet för nykterhet bland ungdomar

1:01 min

Under Stadsfesten i Skellefteå hålls en aktivitet för att ungdomarna ska hålla sig borta från alkoholen.

Aktiviteten heter blås grönt och går till så att unga upp till sjutton år ska blåsa grönt i alkotesten både när de kommer och när de senare går hem på kvällen från festligheterna.

Visar ungdomarna att de är nyktra är de med i en utlottning med fina priser i potten. Gunnar Karlsson hoppas det ska ge effekt.