FISKELÄGEN PÅ KÅGNÄSUDDEN

Fiskeläget Finnhällan och påverkan av landhöjningen

4:13 min

Fisket har betytt massor för att kunna ha ett gott liv utefter Västerbottenskusten. I Skellefteå har sju fiskelägen kartlagts och i en serie inslag berättas mer om dem samt livet där.

De kartlagda fiskelägena är Stor-Snäckhamn, Lill-Snäckhamn, Finnhällan, Sandviken, Långhällan, Kågnäsudden och Sillskatan.