FISKELÄGEN PÅ KÅGNÄSUDDEN

Fiskeläget Sandviken om livet för 100 år sedan och museet

4:39 min

Fisket har betytt massor för att kunna ha ett gott liv utefter västerbottenskusten. I Skellefteå har sju fiskelägen kartlagts och i en serie inslag berättas mer om dem samt livet där.

De kartlagda fiskelägena är Stor-Snäckhamn, Lill-Snäckhamn, Finnhällan, Sandviken, Långhällan, Kågnäsudden och Sillskatan.