Bättre förberedda för skogsbränder

1:31 min

Det är positivt att två räddningshelikoptrar är placerade i Umeå just nu på grund av hög brandrisk. Det tycker Lars Tapani, brandchef i Umeåregionen.

Det råder hög brandrisk i delar av Norrland just nu och två av de tio räddningshelikoptrar som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har upphandlat efter förra sommarens alla skogsbränder finns därför i dagarna placerade i Umeå.

Lars Tapani säger att det är en del av den upptrappning man har gjort efter förra sommarens erfarenheter.

– Alla i brandförsvaret i Sverige har nog blivit bättre förberedda än förra sommaren och har bättre förutsättningar än förra året, säger Lars Tapani.