ÄLGJAKT

Länsstyrelsens mål: Antalet älgar ska minska

1:28 min

Älgstammen i länet bör minskas från 28.000 till 21.000 älgar. Det ska minska skador på skogen och antalet trafikolyckor med älgar inblandade.

I år får drygt 14.000 älgar fällas, ungefär lika många som i fjol.
Målet med en minskande älgstam har funnits i många år, konstaterar Lars Dahlberg som är älgförvaltare på länsstyrelsen i Västerbottens län.

– Det hade varit önskvärt att vi redan låg på tjugoentusen älgar, vi har jobbat ett antal år med att försöka trycka ner älgstammen.

Förhoppningen är att detta målet ska vara uppnått inom tre år.