Avvecklingen av bussgods i Norr

Rönnlund: Kopiera Bussgods i Västerbottens modell

2:03 min

Kommunalrådet i Lycksele, Christer Rönnlund (M) tycker Norrbotten borde kopiera Bussgods i Västerbottens modell för hur verksamheten ska bedrivas.

Bussgods i Norrbotten går med miljonförluster och ska avvecklas efter årsskiftet. Ett beslutet som kan få negativa konsekvenser för Bussgods i Västerbotten.

Kommunalrådet i Lycksele Christer Rönnlund, (M), är ordförande i Region 10 och han har engagerat sig i frågan om Bussgods framtid.

Han menar ett Norrbotten borde tänkt om när det gäller avvecklingsbeslutet och istället kopiera Bussgods i Västerbottens arbetssätt.

Om jag fick bestämma i Norrbotten skulle jag göra om deras modell så den liknar Västerbottens.

I Norrbotten har mycket gods körts med lastbil vilket är dyrt jämför med att köra gods på bussar i linjetrafik som Västerbotten gör.

Bussgods i Västerbotten gjorde en vinst förra året på ca 3,5 miljoner kronor. Förlusten i Norrbotten var samma år 9,5 miljoner kronor.

Varför Norrbotten har det här arbetssättet kan inte Thomas Björk, tillförordnad VD på Länstrafiken i Norrbotten säga.

– Det har skett långt innan min tid.

Han säger vidare att det inte finns några planer på att stoppa avvecklingen och göra om verksamheten i Norrbotten.