situationen på akuten

Sjuksköterska: Stod inte ut med vården vi bedrev

1:17 min

Det senaste året har 15 sjuksköterskor slutat på akuten på Norrlands universitetssjukhus i Umeå på grund av den ohållbara arbetsmiljön.

Trond Sjöström är en av sjuksköterskorna som slutade för ett år sedan. För låg bemanning, ingen kompetensutveckling och för långa väntetider för patienterna skapade en stress som gjorde att han sa upp sig.

Jag kunde inte stå ut med den vård vi bedrev.

De 15 sjuksköterskorna skulle gärna komma tillbaka till akuten på NUS, om cheferna lyssnade till problemen och gjorde förändringar.