INVASIVA ARTER

Mårdhundar utsläppta – viltkameror testas som varningssystem

2:03 min

Flera steriliserade, sändarförsedda mårdhundar har nu släppts ut i mellersta och södra Sverige för att öva anstormning av invasiva djurarter.

Sedan 2015 måste alla EU-länder ta hand om och helst utrota invasiva djurarter som kan skada befintliga djurarter, och mårdhund är just en sådan invasiv art.

– Vi vill att alla som har en viltkamera eller åtelkamera som de också kallas ska vara uppmärksamma och skicka bilder till oss, säger forskningsledaren Fredrik Dahl på Sveriges Lantbruksuniversitet.