Vägplaner

Nya vägplaner i Bjurholm oroar boende

1:39 min

Det har blivit bråk kring planer på ett vägbygge i Bjurholm. Vägen ska passare genom ett villakvarter och fortsätta mot ett industriområde.

Det är Verkstadsgatan i Bjurholms samhälle som ska förlängas till ett ännu inte byggt industriområde och fortsätta ut till väg 92.

Enligt kommunen finns det företag som vill etablera sig på industriområdet och därför behövs vägen.

Vägen går igenom ett villakvarter och vid ett informationsmötet framkom kritik från boende i området om att vägen kan leda till trafikfaror och störningar.

Kommunstyrelsens ordförande Christina Lidström, (M) säger att tanken inte är att tung trafik ska köra på vägen utan att den ska köra precis som idag, det vill säga via väg 92.

Men hon lägger till, att om trafikstörningar uppstår så kan kommunen sätta upp skylta eller hinder.