EU Arctic Forum

Umeå står värd för internationellt toppmöte

1:50 min

Ett tiotal utrikesministrar, kronprinsessan Viktoria och ytterligare 300-400 personer väntas komma under EU Arctic Forum.

Fokus för mötet är att bland annat att stärka samarbete mellan länderna inom det arktiska området, diskutera klimat och miljö samt det årliga dialogmötet för ursprungsbefolkning från Arktis.

Peter Sköld som är professor och föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet är nöjd över att mötet har hamnat inte bara i Sverige utan även i Umeå.

– Vi kommer att kunna visa att vi gör så mycket både för det arktiska samarbetet och den arktiska forskningen, som är av ett stort internationellt värde, säger han.

Den höga nivån på mötesdeltagarna kommer med höga säkerhetsföreskrifter. Såväl lokal polis som Säkerhetspolisen är involverad, säger Mats-Rune Bergström vid Länsstyrelsen Västerbotten.

– Men man försöker att jobba efter att det inte ska påverka Umeåborna så mycket utan att man försöker lösa problemen på praktiska sätt.