Hemavan

Kommer att överklaga byggplanerna längs Kungsleden

2:02 min

Det var många som samlades när Storumans kommun och exploatören Hemavan fjällkedjan AB kallat till informationsmöte om planerna att bygga fritidshus vid platsen Vacker utsikt.

Enligt uppgift var det ett 90-tal personer i Hemavan när Storuman kommun och exploatören Hemavan Fjällkedjan AB kallat till möte om planerna att bygga fritidshus intill Kungsleden och platsen Vacker utsikt.

Från början fanns planer på fritidshus och hotell, men nu vill man inte bygga ett hotell längre och utan man vill köpa ännu mer mark och bygga fler fritidshus än tidigare.

– Mitt intryck är ett det har varit ett bra möte, men vi har inte på nåt sätt nått varandra. De lyssnade, men lyssna är en sak och vidta åtgärder är en annan, säger Roland Johansson ordförande i Björkfors samhällighetsförening och byålderman i Hemavan. Han planerar att överklaga planerna.

Klockan 07:35 i P4 Västerbotten hör du Peder Wiklund (C) ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Storuman om planerna.