Regeringens utjämningsförslag

M vill skjuta på beslut om kostnadsutjämningen

1:22 min

Moderaterna vill senarelägga förändringen av kostnadsutjämningen till 2021. Det skriver bland andra Edward Riedl, riksdagsledamot från Umeå, i en motion till riksdagen.

Moderata riksdagsledamoten Edward Riedl från Umeå är en av fem moderater i landet som igår lämnade in en motion till riksdagen, där de vill att den föreslagna ändringen i kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och landsting ska skjutas fram ett år till 1 januari 2021.

Före årsskiftet ska riksdagen besluta om kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och landsting. Grovt förklarat är det ett system där de rika ger till de fattiga.

Systemet har utretts och i det förslag som ligger kommer 13 av Västerbottens 15 kommuner att få mer pengar i utjämningen, medan två kommuner – Umeå och Skellefteå – får betala mer till systemet.

Moderaterna vill justera förslaget så att det inte drabbar kommuner med snabb befolkningstillväxt, och även så att ingen kommun eller inget landsting får mindre resurser än idag genom förändringen.

Dessutom vill Moderaterna att regeringen ska tillsätta en översyn av hela det kommunala utjämningssystemet, inklusive inkomstutjämningen, som särskilt beaktar systemets inverkan på kommuner och landsting som växer. Det skriver de i sin motion.

Inkomstutjämningen, som är den andra delen av utjämningen som tar hänsyn till hur mycket folk som bor i kommunen tjänar, har inte utretts nu.

Just nu ser det ut som att det finns en majoritet i riksdagen att förändra kostnadsutjämningen från och med 1 januari 2020, men riksdagsbeslutet är ännu inte taget. Det ska tas den 20 november.