Svensk jakt

Sekretessbelagda uppgifter om jägare kan ha läckt

1:52 min

Sekretessbelagda namn- och adressuppgifter över tusentals jägare kan ha läckt ur ett register som Naturvårdsverket tillhandahåller, rapporterar tidningen Svensk jakt.

Detta sedan myndigheten anställt en konsult för att hantera registret – en person som vid tillfället varit uttalad jaktmotståndare och högt uppsatt inom Svenska Rovdjursföreningen.

Det var i maj förra året som Naturvårdsverket gav konsulten i uppdrag att städa i de sekretessbelagda delarna av databasen Rovbase, ett register för rovdjursinventering.

Konsulten hade vid tidpunkten tidigare arbetat i över 30 år med rovdjursfrågor för Naturvårdsverkets räkning, och har efter att han slutade vid myndigheten gjort sig offentligt känd som kritiker av svensk rovdjurspolitik.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som anmält ett potentiellt dataintrång till Datainspektionen, sedan man upptäckt att ändringar gjorts i registret.

Enligt anmälan handlar det om cirka 10.000 namn som kan ha exponerats. Allvaret i incidenten uppskattas som nivå tre på en fyra-gradig skala och Datainspektionen skriver också att "Risk för hot och trakasserier" föreligger mot de personer som figurerar i registret.

Ansvarig chef vid Naturvårdsverket vid tidpunkten då konsulten är inte längre kvar. Nuvarande enhetschef vid myndigheten, Andreas Zetterberg, säger att man i efterhand gjort en riskbedömning.