Skyddsjakt

Klart: Här får sex lodjur skjutas

2:02 min
  • Länsstyrelsen i Västerbottens beslut överklagades av föreningen Nordulv men nu får jakten grönt ljus.
  • Nu kan därmed skyddsjakt på sex lodjur påbörjas vid Blaikfjället efter att Förvaltningsrätten gett Länsstyrelsen rätt i ärendet.
  • Jakten är villkorad: kroppen ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt men skinnet tillfaller jakträttsinnehavare.