"Värre än klimatförnekelse"

Studie: Misstro mot politiker ett hot mot klimatet

1:51 min
  • Ny forskning från Umeå pekar på problem för klimatpolitiken.
  • Forskarna har tittat på mer än 20 europeiska länder utifrån förtroende för politiker och inställning till klimatskatter.
  • "I en ideal situation borde människor som tror på klimatförändringar vara särskilt positiva till att människor i allmänhet betalar för sina utsläpp", säger Joakim Kulin, en av författarna till studien.