Rättsprocess i Stockholm

Samebyar tar strid om älgjakten i Västerbotten

2:36 min
  • Sex fjällsamebyar har begärt en prövning av regeringens beslut att  förlänga ortsbornas älgjakt ovanför odlingsgränsen från sexton till 22 dagar.
  • Samebyarna anser att beslutet kränker samebymedlemmarnas civila rättigheter, stör både renar och rennäring samt hindrar samebyarnas egen älgjakt, rapporterar Sameradion & SVT Sápmi.
  • Fem av samebyarna fanns på plats vid den muntliga förhandlingen för att beskriva hur länsstyrelsens beslut har påverkat dem.