Invasiva arter

Det här är en invasiv art

2:58 min
  • För att en art ska klassas som en invasiv främmande art så måste den ha kommit hit efter år 1800 och ha en negativ inverkan.
  • Sedan första januari 2015 har EU en förordning om vilka arter som är invasiva och därför ska utrotas i Europa. Hela den listan för Sverige hittar du här.
  • Om du hittar en invasiv art ska du rapportera in det på invasivaarter.nu