Vårdgarantin klaras, lovar ortopedchef i Umeå

Ëfter stora svårigheter är läget bättre för ortopedkirurgi, anser verksamhetschefen. Höftproteser och ryggar kommer att klaras, medan det blir svårare med knäoperationer.

1 februari prövas vårdgarantin fullt ut. Då visar det sig om patienter som väntat i tre månader, 90 dagar på en planerad behandling ska få det inom västerbottens läns landsting kostnadsfritt.

Olle Svensson verksamhetschef vid ortopeden på Universitetsjukhuset säger att landstinget ser ut att klara av att erbjuda tid för operation för flera ingrepp som bland annat höftproteser och ryggar. Däremot kan det vara svårt att klara alla knäoperationer och där kan det dröja lite längre, det säger Olle Svensson.

Kostnaden för landstinget för det fria vårdvalet var fram till i december iår 8,5 miljoner kronor mot 13 miljoner under 2004. Mycket av pengarna har alltså gått till vård utanför länet.

Det nya med vårdgarantin är att landstinget står för resekostnader och omkostnader vid behandling hos annan vårdgivare utanför länet.

Klarar inte landstinget av att erbjuda vård och behandling vid något av länets tre sjukhus så ska patienten i första hand erbjudas vård på något sjukhus inom den norra regionen.