Myndigheter inspekterar psyket i Skellefteå

Idag gör socialstyrelsen och arbetsmiljöverket en inspektion på psykiatriska kliniken i Skellefteå.

Redan 2001 fick psyket i Skellefteå första kravet från arbetsmiljöverket att göra något åt överbeläggningarna

Psyket i Skellefteå har gjort en del åtgärder för att minska överbeläggningarna. Det senaste var i vår då 8 mellanvårdsplatser öppnades för att minska trycket på dom slutna avdelningarna.

Och det är bland annat det som arbetsmiljöverket och socialstyrelsen ska titta på i dag. För att se om åtgärderan har gett önskad effekt.