Mer gods på Norrbotniabanan

Norrbotniabanan, den planerade kustjärnvägen mellan Umeå och Haparanda kommer att transportera mer gods än vad som tidigare har beräknats.

43 företag har fått redovisa sina transportprognoser för framtiden. I dag skickar företagen cirka sex miljoner ton gods på järnväg per år. Med Norrbotniabanan väntas det öka till totalt nio miljoner ton, berättar Piteå-Tidningen. Utredningen har gjorts av konsultbolaget Infraplan på beställning av Norrbotniabanegruppen.