Förorenad jord kan saneras billigare

Förorenad jord kan saneras billigare med ny teknik. Det visar en avhandling vid Luleå tekniska universitet. Istället för att gräva upp och frakta bort jorden kan den behandlas på plats så att metallerna inte längre är giftiga.

I dag gräver man upp den förorenade jorden för att frakta den till avfallsdeponi. Ett enkelt men dyrt sätt. Så saneras t.ex vid Robertsfors bruk där det ligger 28 ton arsenik plus andra tungmetaller i marken.

Ett alternativ är enligt avhandlingen så kallad ”kemisk stabilisering” där man med hjälp av kemikalie-tillsatser förändrar metallerna i jorden till stabila föreningar och därmed binder dom till jordpartiklarna.

Arsenik är giftigt men så länge den sitter hårt bunden till jorden utger den inget hot mot människa eller miljö.

Det är ett billigare sätt att återställa förorenad jord, visar Jurate Kumpiene i sin avhandling som läggs fram på fredag 16/12.