Inget stopp av vattenflödet i Umeälven

Det blir inget stopp av vattenfödet i Umeälven, ett stopp skulle kosta åtta- tio miljoner kronor enligt Vattenregleringsföretagen.

Det är Umlax fiskeodling vid Umgransele som vill att flödet vid odlingen ska stoppas för att isen ska hinna frysa. Om isen inte hinner lägga sig riskerar 250 ton fisk att kvävas och det skulle kosta Umlax flera miljoner kr. Vid årsskiftet 2003/2004 drabbades Umlax fiskodling på samma plats av stora skador till följd av issörja.