Kommunen har ingen egen dietist

Umeå kommun har ingen egen dietist i vården av de psykiskt sjuka. Ett examensarbete vid dietistutbildningen i Umeå visar att de psykiskt sjuka äter dåligt, och att den personal som ska vårda har heller inte tillräckliga kunskaper om kostvanor.

Kommunen köper in dietisttjänster från landstinget.

- Ibland har landstingets dietister för mycket att göra och då är det svårt för kommunens sjuksköterskor att få hjälp, säger Pia Friberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Umeå.

Kommunen har bland annat det medicinska ansvaret för ett 50-tal psykiskt sjuka i särskilda boenden.

Ett examensarbete vid dietistutbildningen vid Umeå universitet visar att de psykiskt sjuka när de blir utskrivna äter ensidig kost och mycket godis.

De är också oftare än andra drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar och mag- och tarmproblem.