Lycksele kommunstyrelse överklagar dom i Länsrätten

Kommunala Lycksele Industrihus blir åter ett fall för Kammarrätten.

Det handlar om den nya bolagsordningen, där en majoritet av fullmäktiges politiker vill tillåta industrihusbolaget att ordna lokaler till handel- och tjänsteverksamhet.

En nödvändighet, enligt bland andra socialdemokratiska kommunalrådet Lilly Bäcklund, eftersom banker och kreditinstitut sällan lånar ut pengar till nybyggen i inlandet.

Men kommunen får inte stötta näringslivet annat än i undantagsfall, enligt en tidigare dom i Länsrätten, som då underkände den nya bolagsordningen.

Nu vill en majoritet av Lyckseles kommunstyrelse alltså att Kammarrätten tar upp ärendet. Folkpartiet och Vänstern reserverade sig mot beslutet att överklaga.