Hjälp efter tsunamikatastrofen

Hjälpen till de människor som drabbades av flodvågskatastrofen i Asien sköttes av Posomgrupper i länet, psykiskt och socialt omhändertagande i samband med olyckor och katastrofer.

- Vi erbjöd alla som kom hem efter tsunamin hjälp, säger Stefan Nybom i Posomgruppen i Umeå.

Snart ett år efteråt tycker han att Posom gruppen gjorde ett bra arbete men att det är svårt att veta om alla blivit hjälpta.

Experter har kallat de överlevande efter flodvågskatastrofen de bortglömda. Alla har inte fått hjälp.

- Det stämmer säger Stefan Nybom, en del familjer orkade kanske inte ta emot stöd från början och reaktionerna efter katastrofen kan ha kommit långt senare då de akuta hjälpinsatserna hade slutat.