Kirurgsamarbete ökar intäkterna

Ett lyckat samarbete mellan ortopeden och neurokirurgen har gjort att universitetsjukhuset i Umeå har bättre beredskap att genomföra komplicerade ryggoperationer dygnet runt. Operationerna drar inte bara patienter utan också pengar till sjukhuset.

- Att vi kunde sammansmälta neurokirurgens ryggverksamhet med ortopedens ryggverksamhet. Förut så körde vi litegrann parallellt. Då var vi på var sida lite för få för att upprätthålla en jourlinje, säger Håkan Jonsson som är ortopedläkare.

Allt fler patienter skickas till Umeå från hela norra regionen. Ju fler patienter som skickas desto mer intäkter till landstinget. Men ortopedens verksamhetschef Olle Svensson säger att landstinget måste bli bättre på att ta betalt.

- Intäkterna som vi får från exempelvis Norrbotten de är, per stycke, betydligt mindre än vi får betala om än om vi skulle skicka ner till Östergötland. Söderöver är man ju inte rädda för att ta betalt. De priser vi har är mycket modesta skulle jag vilja påstå, säger Olle Svensson.

Ann-Christin Sundberg, ansvarig för den specialistsjukvården i länet, säger att ingreppen görs till självkostnadspris. Att andra landsting tar mer betalt beror på att de har en högre bemanning vid operationer.

Reporter Inga Korsbäck