Ökat ansvar och större frihet

Tannbergsskolans gymnasium i Lycksele blir från årsskiftet en egen resultatenhet med ökat ansvar för sin ekonomi. Samtidigt ökar friheten att styra över skolans verksamhet, bland annat genom att ledningen kan bestämma själva över eventuella ekonomiska överskott.

Sedan halvårsskiftet har kommunstyrelsen tagit över det politiska ansvaret för Tannbergsskolan. Tannbergsskolan är en stor arbetsplats i kommunen och Lilly Bäckliund som är Lyckseles socialdemokratiska kommunalråd säger att förändringarna beror på att skolan är viktig för kommunen.