Skidliftarna väntas slå rekord i år

Bra snöförhållanden är en förklaring till ökningen. På senare år märks även fler tonåringar i backarna på grund av babyboomen runt 1990.

Sveriges skidanläggningar ökade omsättningen med 5,1 procent i januari, jämfört med januari 2005, enligt statistik från branschorganisationen SLAO, Sveriges liftanläggningars organisation.

Västerbotten följer ökningstrenden men står för en liten del av den totala omsättningen i landets skidliftar.